Regulamin

Regulamin
1.Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego pokoje-nadmorzem.pl będącego częscią grupy portali ogłoszeniowych, których właścicielem jest Grupa Ogłoszeniowa Vocari (zwana w niniejszym Regulaminie Administratorem).

Zostaną tu wymienione zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników (ogłoszeniodawców).

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych. W przypadku podania danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Regulaminem oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
2. Zasady korzystania z Portalu: • Ogłoszenia w Portalu umieszczane są odpłatnie. Czas na dokonanie opłaty po zarejejstrowaniu Użytkowanika wynosi 5 dni. W tym okresie ogłoszenie emitowane jest bezpłatnie. • Użytkownik ma prawo zmienić lub usunąc swoje dane osobowe oraz ogłoszeniowe w dowolnym czasie korzystania z usług Portalu, jednak nie wiąże się to ze zwrotem poniesionej opłaty. • Użytkownik może korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu • Użytkownik ma obowiązek posiadania wszelkich praw autorskich do zamieszczanych w Portalu materiałów. Umieszczenie w ogłoszeniu lub przesłanie przez Użytkownika Administratorowi jakichkolwiek materiałów jest równoznaczne z oświadczeniem, że spełnia on ten warunek. • Użytkownikowi zabrania się wszelkich działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu • Użytkownikowi zabrania się wszelkich działań naruszających prywatność innych Użytkowników • Niedozwolone jest umieszczanie w Portalu materiałów naruszających obowiązujące prawo i postanowienia niniejszego Regulaminu • Niedozwolone jest naruszanie norm moralnych i obyczajowych oraz zasad uczciwej konkurencji poprzez umieszczane treści • Użytkownikowi zabrania się umieszczania materiałów erotycznych • Użytkownikowi zabrania się umieszczania treści niezwiązanych z tematyką Portalu • Jeżeli Użytkownik nie stosuje powyższych zasad Administrator ma prawo usunąć ogłoszenie, którego to dotyczy bez powiadomienia Użytkownika • Użytkownik ma prawo zamieścić w Portalu nieograniczoną liczbę zdjęć pod warunkiem możliwości technicznych Portalu oraz z zastrzeżeniem, że nie są one jednakowe lub podobne • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć • Administrator nie odpowiada za treści publikowane w Portalu przez Użytkowników •  Administrator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, żeby Portal nieprzerwanie poprawnie funkcjonował, ale nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane awarią lub przeprowadzaniem konserwacji

   

 • Zabrania się kopiowania części lub całości informacji i zdjęć umieszczonych w Portalu


 


3. Postanowienia końcowe:

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani. W przypadku brak akceptacji zmian ogłoszenie Użytkownika zostanie usunięte.Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres bok@spanie-polska.pl lub pod nr telefonu 530-700-801.


 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

GRUPA OGŁOSZENIOWA VOCARI
I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Grupa Vocari z siedzibą przy ul. Rycerskiej ¼ w Dąbrówce,  o numerze NIP: 782-219-22-07 , oraz sposób ich przetwarzania.II. Dane osobowe

Grupa Ogłoszeniowa Vocari dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis http://noclegi-wpolsce.pl/ ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.III. Rodzaje i cel wykorzystania danychJawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Grupa Ogłoszeniowa Vocari przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Grupa Ogłoszeniowa Vocari nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.Cookies (Ciasteczka)

Grupa Ogłoszeniowa Vocari zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.


Subskrypcja bezpłatnych newsletterów


Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Grupa Ogłoszeniowa Vocari wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.Wiadomości

Grupa Ogłoszeniowa Vocari zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Grupa Ogłoszeniowa Vocari rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Grupa Ogłoszeniowa VocariInne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Grupa Ogłoszeniowa Vocari i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Grupa Ogłoszeniowa Vocari nie podlegają „Polityce Prywatności”.IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Grupa Ogłoszeniowa Vocari zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres bok@spanie-polska.pl

Grupa Ogłoszeniowa Vocari stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.V. Zmiany Polityki Prywatności

Grupa Ogłoszeniowa Vocari zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Grupa Ogłoszeniowa Vocari obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Grupa Ogłoszeniowa Vocari będzie informować na stronach serwisu.VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Grupa Ogłoszeniowa Vocari prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu bok@spanie-polska.pl