Wyjazd do sanatorium – poznajmy zasady w nadzwyczajnym czasie

Trzeb podkreślić, że w ostatnim czasie znaczna część osób skierowanych na leczenie uzdrowiskowe w obawie przez zarażeniem dobrowolnie rezygnuje z wyjazdu do sanatorium. Łatwo więc teraz „wskoczyć” w kolejkę. Możemy wyjechać prywatnie lub z NFZ, a od 4 sierpnia 2020 roku także ZUS przywrócił kierowanie na rehabilitację leczniczą. Należy widzieć, że osoby, które z powodu epidemii przerwały leczenie po 15 marca, mogą kontynuować je na podstawie tego samego skierowania, oczywiście z uwzględnieniem dni już spędzonych w sanatorium. Turnusy będą wznawiane do 30 września 2020 roku. Uzdrowisko powinno skontaktować się nami, aby uzgodnić miejsce oraz datę wykonania testu (jest bezpłatny) i nowy termin leczenia.

Pamiętajmy jednak o tym, że inaczej jest w przypadku turnusów, które miały rozpocząć się między 15 marca a 14 czerwca, lecz z powodu epidemii nie odbyły się. Osoby, które wciąż chcą skorzystać z leczenia, powinny były zwrócić skierowanie do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ do 31 lipca, aby zakwalifikować się do wyjazdu. Jeśli nie zwróciliśmy skierowania w terminie, musimy wówczas postarać się o kolejne. Natomiast jeżeli wolelibyśmy przełożyć wyjazd, ponieważ obawiamy sie zakażenia, rezygnacja z turnusu nie musi oznaczać, że wypadniemy z kolejki. Zwróćmy oryginał skierowania do oddziału NFZ, załączmy uzasadnienie rezygnacji z dotychczasowego terminu. Dołączmy dowody (wyniki badań, opinię lekarza prowadzącego). NFZ rozpatrzy pismo i wyznaczy odleglejszy termin.

Trzeba też wiedzieć, że najdłużej na wyjazd do sanatorium musiały czekać osoby skierowane do sanatorium przez ZUS. 4 sierpnia 2020 roku ZUS wznowił kierowanie pracowników na rehabilitację, zarówno w trybie stacjonarnym (całodobowy pobyt w ośrodku), jak i ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżamy na zabiegi). Należy wiedzieć, że w pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację jak najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie oraz te, których turnus po 13 marca został przerwany. ZUS już rozsyła zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację. Po jego otrzymaniu powinniśmy skontaktować się z ośrodkiem. Ubezpieczony zostanie poinformowany o wystawieniu skierowania na wykonanie bezpłatnego testu. Lista punktów pobrań dostępna jest na: www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Osoby skierowane na zabiegi w trybie ambulatoryjnym nie muszą robić testu.

Ponadto trzeba podkreślić, że nie powinniśmy się obawiać o nasze bezpieczeństwo. Bowiem wszystkie obiekty leczenia uzdrowiskowego musiały wprowadzić procedury bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami GIS.

1 odpowiedź do “Wyjazd do sanatorium – poznajmy zasady w nadzwyczajnym czasie

Comments are closed.